« January 2009 | صفحه‌ی اصلی | March 2009 »

بايگانی: February 2009

February 22, 2009

با خاتمی نقش کهنه را براندازیم یا طرحی نو در اندازیم

یکی از مهم‌ترین استدلال‌های طرفداران نامزدی خاتمی این است که تنها او می تواند بازی را با اختلاف غیر قابل جرزدن و انکار کردن از رقیب دولتمندش (احمدی نژاد) ببرد. این دلیل درخور توجه است، اما به اصطلاح سلبی است. به عبارت روشن و بی‌پرده آنان می‌گویند چون می خواهیم حتما بازی را ببریم و احمدی‌نژاد را برکنار کنیم، خاتمی را به میدان می‌فرستیم. و این یعنی فقط خاتمی از عهده برنده شدن در انتخابات بر می‌آید حالا برای بعدش خدا بزرگ است. به‌نظرم این نگاه به خاتمی مهره کردن اوست در بازی سیاست. خاتمی بدینسان آلت به‌دست آوردن قدرت است. می‌توان حدس زد که در دل این طایفه چه می‌گذرد. خاتمی نزد آنان همان کسی است که «اسباب جمع دارد و کاری نمی‌کند». باید او را هل داد. به گوشش خواند. شیرش کرد که بایستد و هر وقت هم اوضاع آماده باشد باید از او عبور کرد. آنان ترجیح می‌دهند پیش از انتخابات نه تنها نقد و پرسشی از خاتمی نکنند بلکه هر چقدر بتوانند دلیل بر ضرورت آمدنش اقامه کنند و با سوگند و قسم بر حمایتش تأکید نمایند. در این فضا نه تنها از نقد خبری نیست بلکه برای آنکه تردید بر سید اصلاحات غلبه نکند اظهار پشیمانی از تندروی‌های گذشته هم ضروری است.

ادامه‌ی «با خاتمی نقش کهنه را براندازیم یا طرحی نو در اندازیم»

Free counter and web stats