صفحه‌ی اصلی | March 2009 »

بايگانی: January 2009

January 31, 2009

آواز پر جبریل

در چشم کاشی‌ها فروغ آبی دیدار
عطر حضورش بر لب درگاه دیگربار

پیراهنش رقص تجلی در مسیر باد
عریان‌ترین آغوش را آئینه‌ی اسرار

بانگ قدم‌هایش سماع نغمه‌‌های غیب
موج نفس‌‌هایش نسیم سرخوش اسحار

از چشم و ابرویش حدیث مستی و محراب
اسرار گیسویش نهان در پیچش دستار

چشم من و آئینه‌‌ای از رنگ‌‌ها خالی
گوش من و آوازی از لحن خدا سرشار

آئینه در آئینه رقص حیرت و تحریر
   وهم هجوم زخمه‌ی داود بر مزمار

یا نه که "آواز پر جبریل" در آفاق
یا نه که اشراق حضور یار در اقطار

آمد یکی تا بردرد آنک حجاب نور
آمد یکی تا بشکند آنک طلسم نار

آمد یکی کز حیرتش آئینه‌‌ها بی‌‌تاب
آمد یکی کز غیرتش باقی نماند اغیار
 
۱۳ اسفند ۱۳۷۴
 
Free counter and web stats